EVIGHETENS TIDLÖSHET

DU FINNS ALLTID I DET EVIGE NU. NUET ÄR DET ENDA ÖGONBLICKET SOM FINNS. DET ÄR PORTEN TILL EVIGHETEN, DIMENSIONEN AV TIDLÖSHETEN SOM INNEHÅLLER ALL TID. DET EVIGNA NU ÄR BRON MELLAN HIMMEL OCH JORD. DET ÄR DÖRRVÄNGEN TILL DEN FEMTE DIMENSIONEN.

Den andliga sidan av en personlig hiss: Rengöring av ditt sinne och upplevelse av jaget

När sinnet rengörs blir det kapabelt att reflektera jaget.

Vi vet alla att speglar i våra hem måste rengöras ofta. Men har du någonsin slutat att tänka på hur viktigt det är att rengöra speglarna i ditt sinne?

Vad ser du när du tittar på en dammig spegel? Du kan inte se din reflektion särskilt bra, om inte alls. Dammet är i vägen. Det döljer bilden. När du inte kan se dig själv tydligt i en spegel gör det svårare för dig att veta vem du egentligen är. Din reflektion är dold från synen av smuts från andra och inifrån dig själv som täcker vem du verkligen är djupt inne i dig själv.

Samma sak gäller för dig! För att se ditt sanna jag återspeglas på dig, ditt sinne måste vara rent och tydligt så att ingen annans åsikter eller idéer om vem de tycker att du borde vara kan komma i vägen för att bilda ett ordentligt självbegrepp om vem du verkligen är.

Vilka åtgärder bör man vidta för att rena sinnet?

Det finns många sätt att börja din andliga resa, men det första steget är alltid detsamma: att rena ditt sinne från all negativitet.

Detta kan göras genom regelbunden meditation och bön, särskilt om jaget. Genom att fokusera på uppfattningen att du är villkorslöst kär i dig själv kommer du att kunna släppa all negativ energi som kan fångas inuti dig.

Meditation är ett bra verktyg för självreflektion och gör att du kan se saker ur ett nytt perspektiv, samt bygga positiv karma och stärka din andlighet.

Rengör sinnet genom att inse att det inte finns något annat än jaget.

Det andra och viktiga steget är: att förstå att det inte finns något annat än jaget.

Det kan låta enkelt, men det är också mycket svårt att verkligen förstå. Världen runt oss verkar så verklig, och våra sinnen säger att vi är separata från andra människor och djur. Men vi upplever bara livet genom ett begränsat filter — ett filter skapat av våra egna sinnen. Om du har kunnat se världen utan detta filter och observera dig själv observera världen, vet du vad jag pratar om redan!

Det tredje steget är att inse att det inte finns något annat än jaget. I det här skedet på din resa är det viktigt att öva meditation dagligen tills du inte längre kan förneka att allt som finns kommer från en singularitet. När du mediterar på detta koncept med ett öppet sinne kommer det också att bli tydligt för dig.

En ny förståelse uppstår när du inser att det inte finns något annat än jaget att våra liv helt enkelt är manifestationer av ett underliggande medvetande som funnits sedan innan tiden började och kommer att fortsätta länge efter att vi gått bort. Denna insikt kan vara oerhört utmanande för dem som ännu inte har rensat sig med meditation. Du måste släppa allt för att hitta inre lugn med det som verkligen betyder i livet: kärlek, medkänsla för andra, välgörenhetshandling och upplysning genom regelbunden användning av meditation.

Slutligen, när alla andra steg har övervunnits och ditt sinne har tömts för distraktioner, kommer du att uppleva att det inte finns något annat än jaget.

Rengör ditt sinne så att du kan se att det inte finns något annat än ditt själv.

Det finns inga ord för att beskriva jaget. Självet är bortom beskrivningen, bortom tanken och bortom tal.

Det bästa sättet jag kan beskriva det på är genom en analogi eller genom att förklara vad det kan göra för individen som upplever det: Kunskapen om jaget kommer att fylla dig med oändlig lycka, glädje och fred eftersom du inser att du är helt fri från alla begränsningar av tid och rum. Du inser att det inte finns några begränsningar för din sanna natur som medvetande, medvetenhet eller ande. Du vet att du är helt fri från sjukdom, ålderdom och död.

Ju mer ditt sinne och kropp är fylld med lycka; desto intensivare blir din upplevelse av jaget. Bliss är ett tillstånd där sinnet är så stilla att det upplever perfekt inre tystnad och fred. Under dessa lyckliga stunder känner du ingen smärta eller obehag någonstans i kroppen, vilket är en indikation på att ditt sinne kan uppleva högre medvetenhetstillstånd utöver kroppsmedvetenhet.

Bliss kommer också att skydda dig från rädsla såväl som negativa tankar och känslor som ilska, lust, girighet eller avundsjuka, vilket kan skapa mycket stress och oro i ditt liv. Upplevelsen av djup inre lycka kommer från att kunna gå utöver den turbulens som orsakas av dessa negativa tankar och känslor. Ett lyckligt sinne har renats från alla negativa tendenser och blir därför naturligt öppet för positiva egenskaper som kärlek, medkänsla, generositet, fred och glädje.

Du existerar alltid i det eviga nu. Det eviga nu är det enda ögonblicket som finns. Det är porten till evigheten, dimensionen av tidlösheten som innehåller all tid. Den eviga nu är bron mellan himmel och jord. Det är dörren till den femte dimensionen.

Vi älskar dig dyrt.

Vi är här med dig.

Vi är din ljusfamilj.

A’HO

Aurora Ray

Galactic Federation ambassadör

robin

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *